Foto: FFI Publisert: 04.07.2023

Hvordan påvirker TikTok norske første- og andregangsvelgere?

23. november 2023 kl. 17:30 - 18:30

Fysisk i Polyteknisk Forening.

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 0,-

Studentnettverket PF Next inviterer til lansering av UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar sitt prosjekt «Hvordan påvirker TikTok norske første- og andregangsvelgere». Prosjektets formål er å bidra til kunnskapsformidling og bevisstgjøring rundt hvordan man påvirkes i politiske valg, gjennom TikTok som platform for informasjon og desinformasjon.

Hver eneste dag blir det lastet opp over 34 millioner videoer på TikTok, og daglig bruk av det sosiale mediet er blitt en viktig del av ungdomskulturen. I Norge har hele 40% av 16-19 åringer oppgitt at de bruker TikTok for å holde seg oppdatert på nyheter. Men hvordan påvirker egentlig appen offentlig debatt og meningsdanning? 

Hvilken rolle spiller TikTok for å forme norske ungdommers politiske meninger, og hvordan fungerer TikTok som en kanal for informasjon om politiske saker? Kan Kina eller andre aktører utnytte platformen for å påvirke norske velgere?

17:00
Dørene åpner

17:30
Samtalen starter

Ragnhild Tvergrov Skare, informasjonskoordinator, UTSYN
Velkommen og bakgrunn

Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver, Cyber-Social Propaganda & Influence, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Hvordan bruker ulike aktører SoMe for å påvirke ulike målgrupper?

Presentasjon: UTSYNs studie om TikTok og lokalvalget

Panelsamtale


Panelsamtalen avsluttes. Åpen samtale med sal

19:00
Takk for i dag

Dette arrangementet er åpent og gratis for alle, kun for fysisk deltagelse.

PF Next er en kunnskapsarena med bred sosial og akademisk ytringsfrihet, hvor morgendagens ledere, teknologer og innovatører utfordrer næringsliv og forvaltning om de små og store samfunnsspørsmålene. Med tro på innovasjon og ambisjon, tror nettverket på å fremme samarbeid på tvers av alder, kjønn og bakgrunn.

UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar er en tverrfaglig plattform for kunnskapsutvikling, formidling og dialog rundt temaer knyttet til norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Organisasjonen ble etablert i 2018 som en respons på en mangelfull og mer polarisert diskurs på dette feltet. UTSYNs mandat er å bidra til en bredere og mer inkluderende debatt om norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Ta gjerne kontakt med PF Samfunnssikkerhet og PF Next ved spørsmål om dette møtet.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?