Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 02.11.2014

Kampen om gategrunn

19. november 2014 kl. 16:00 - 18:00

(Pizza fra 16.30)

Hvilke trafikanter skal prioriteres i Oslos gater – kollektivtrafikantene, syklistene, varebiler eller privatbiler?

Ruter og Bymiljøetaten har store fremkommelighetsmål for kollektivtrafikken i Oslo, og startet derfor opp prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Innenfor prosjekt fremmes forslag til tiltak som skal øke reisehastigheten betydelig for trikk og buss i Oslo.

Det gis et innblikk i prioriteringer i strategien og de virkninger dette gir for bybildet, trafikken og bymiljøet.

Program:

  • Behov for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i bygater v/ Kjersti Midttun, Trafikkplansjef Ruter
  • Nytt paradigme for planlegging i by- byliv, gående og varetransport v/ Guro Berge, Seniorrådgiver Vegdirektoratet
  • Innlegg fra Guri Melby, Byrådsleder Samferdsel og miljø Oslo kommune
  • Plenumsdebatt med innlederne

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET OG TEKNA OSLO

Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?