Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 20.10.2021

Kampen mot klokka – å redusere klimagassutslipp med 50% på ni år

4. november 2021 kl. 08:30 - 10:00

I studio til Polyteknisk Forening

I dette frokostseminaret møter du:

Elise Roc, Northern Lights
Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet
Larisa Maya-Drysdale, Associate Manager, Rambøll Management Consulting
Rasmus Holmer, Horisont Energi
Ingvild Ombudstvedt, IOM Law, er ordstyrer

Klimaendringer kan enkelt forklares med at gjennomsnittsværet endrer seg over tid. I august i år lanserte FNs klimapanel (IPCC) første del av sin sjette hovedrapport om klimaendringene. Siden forrige hovedrapport i 2014 har konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsatt å øke, noe som er direkte bidragsytende til klimaendringene. Forutfor denne rapporten, allerede i 2018, la IPCC frem en rapport som viser at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 % innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid, som målfestet i Parisavtalen i 2015. For å oppfylle nesten 50% utslippsreduksjoner innen ni korte år, må både kjente og så langt ukjente teknologier tas i bruk, og alle IPCCSs fire scenarioer som samsvarer med 1,5-gradersmålet innebærer at vi sannsynligvis må fange CO2 fra atmosfæren, ved å ta i bruk såkalte negative utslippsteknologier. Eksempler på slike teknologier er fangst av CO2 direkte fra luft eller fangst av CO2 fra røykgassen fra biomasse som brennes, før CO2en transporteres og lagres permanent, eksempelvis på norsk sokkel. Negative utslippsteknologier i en stor skala kan bidra til at det globalt tas opp mer CO2 enn vi slipper ut, noe som kan bidra til å senke overflatetemperaturen i henhold til 1,5-gradersmålet.Imidlertid står verden i dag uten verktøy for å rapportere negative utslipp, og det mangler regelverk og økonomiske insentiver for å få støtte opp under en bransje som både kan skape mange arbeidsplasser og bidra til å bremse klimaendringene. 31. oktober til 12. november i år samles verdens nasjoner i Glasgow for nye samtaler om hvordan adressere klimaendringene, og videre forhandlinger om virkemidler under Parisavtalen. Uavhengig av dette pågår det intensivt arbeid både i Norge og Europa for å utvikle rammeverk og økonomiske insentiver for blant annet negative utslipp, samt samarbeid på tvers av myndigheter, industrier og disipliner for å bygge nye forretningskonsepter- og plattformer.

I dagens frokostmøte vil vi høre fra representanter for norske myndigheter, som vi fortelle litt om det arbeidet som pågår i Norge og internasjonalt, vi vil høre fra et pågående prosjekt for EU-kommisjonen for å etablere en kredittordning for negative utslipp, og vi vil høre fra to ulike private aktører som på hver sin måte adresserer utfordringen, gjennom et identifisert behov for kreditter og en plattform for handel av slike kreditter, og ikke minst hvordan komme seg dit.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening er velkomne til å delta fysisk. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant. Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Vil du dele dette med ditt nettverk?