Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 15.10.2018

Juridiske og medisinske utfordringer ved personvern og pasientsikkerhet

17. januar 2019 kl. 16:00 - 18:00

Lover og retningslinjer for personvern kan være til hinder for ønsket og nødvendig utveksling av medisinske data i forbindelse med pasientbehandling, -oppfølging og forskning. Vi trenger konkrete retningslinjer for hvordan de ulike lover og regler skal vektes i forhold til hverandre og hvordan vi skal bruke medisinske data på best mulig måte for pasientene og befolkningen, slik at fagfolk kan utveksle informasjon innenfor et omforent system.

Inspirert av den pågående mediedebatt om juridiske utfordringer ved pasientsikkerhet og personvern innen klinikk og forskning, inviterer vi til debattmøte om dette.

Program:

 • Velkommen v/ møteleder Hans M. Borchgrevink, leder PF Helse
 • Bruk av pasientdata for utvikling av god pasientbehandling
  • v/professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet
 • Juridiske forhold ved personvern og persontilpasset medisin
  • v/forsker Anne Kjersti Befring, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • Dødelig personvern
  • v/overlege dr. med. Torkel Steen, Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål sykehus
 • Tilgang til pasientdata for medisinsk forskning
  • v/professor Johan Ræder, Anestesi-avdelingen, Ullevål sykehus
 • Personvern i lys av behov for pasientdata for pasientsikkerhet og forskning
  • v/direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
 • Paneldebatt med innlederne og politikerne Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær Helse og Omsorgsdepartementet (H) og Carl-Erik Grimstad, Stortingsrepresentant Helse- og sosialkomiteen (V).
  • Tema: Hvordan skal ulike lover og regler samstemmes og vektes i forhold til hverandre slik at vi kan bruke medisinske data på best mulig måte for pasientene og befolkningen? Når får vi nasjonale omforente retningslinjer for utveksling av pasientdata?

Dette kunnskapsmøtet er gratis for ansatte ved Oslo Universitetssykehus og for studenter.

Velkommen til Store Auditorium, Rikshospitalet (trikk 17 og 18 går helt frem)!

Vil du dele dette med ditt nettverk?