Internasjonalt arbeid for bedring av sikkerhet og beredskap

25. februar 2013 kl. 16:00 - 18:00

Foredrag av Harald Drager, President for “The International Emergency Management Society”  TIEMS.

TIEMS er en internasjonal forening der vi har norsk president, se http://www.tiems.info/ Foreningen er et globalt forum for utdannelse, trening og sertifisering i «emergency and disaster management». Foredraget er på norsk.

I jubileumsboken til TSF i 2009 tok vi opp «Risikoanalyse». Boken hadde mange kritiske betraktninger rundt beredskapen til norske myndigheter. Risikobildet i Norge og for norske etableringer i utlandet er under konstant endring. Terroren i Algerie og store internasjonale naturulykker viser at det kommer nye problemer. Vi ønsker nå å diskutere beredskapen og spør om vi egentlig har lært noe siden TSF ga ut boken «Beredskap ved store ulykker» tidlig på 80-tallet? Vi inviterer samtidig til innspill fra medlemmer til debatt og til vår videre satsing fra 2013. Hvor internasjonale bør vi bli?

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Vil du dele dette med ditt nettverk?