Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.04.2019

PF Senior innkaller til Generalforsamling 2019

6. mai 2019 kl. 10:00 - 10:15

Styret i PF Senior har gleden av å innkalle alle medlemmer av PF Senior til generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av styre
  • Styret består nå av:
   • Yngvar B. Bugge, leder, ikke på valg (har sittet fem år)
   • Frøydis Langmark, på valg (har sittet fire år)
   • Kirsti Koch Christensen, på valg (har sittet to år)
 5. Valg av valgkomité
  • Valgkomitéen består nå av:
   • Torodd Rendedal, ikke på valg (har sittet ett år)
   • Kari Lene Selvaag, på valg (har sittet to år)
 6. Undertegning av protokoll

Generalforsamlingen finner sted i forkant av vårt møte om Kinas globale maktutfoldelse i et historisk perspektiv med foredragsholder Harald Bøckmann.

Velkommen til alle medlemmer av PF Senior!

Vil du dele dette med ditt nettverk?