Innbyggervekst og boligvekst i kommunene – hvor mange, hvem skal bestemme – stat eller kommune?

11. februar 2013 kl. 17:00 - 19:00

Hvor vil vi? Ulike ”utviklingsbaner” og konsekvenser av disse for trafikk, sosialt miljø, naturmiljø m.m.

Innledere: Ottar Brox, prof.em. Universitetet i Tromsø / forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning og Konstantin Frizen, samfunnsøkonom og utreder i Urbanet Analyse.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Vil du dele dette med ditt nettverk?