Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 25.01.2016

Industrialisering i utviklingsland – er det noe å lære fra vår egen historie?

10. februar 2016 kl. 07:00 - 08:45

Enkel frokostservering fra kl. 07.50

Vi tar et historisk perspektiv på byggingen av Norge og trekker paralleller til fattige land i dag. Hva er viktig i fattige land i dag – og hvordan kan Norge og norsk næringsliv spille en rolle?

Innledere:

  • Ola Grytten, professor, NHH
  • Torger Reve, professor, Handelshøyskolen BI
  • Kjell Roland, adm. dir., Norfund

Ordstyrer: Øyvind Eggen, Norad

Dette møtet er en del av møteserien «Storingsmelding 35 – Sammen om jobben».

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon – og privat sektor står for flesteparten av jobbene i utviklingsland.

I denne frokostmøteserien tar vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

Vil du dele dette med ditt nettverk?