Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 26.11.2014

Hvorledes skal vi tilnærme oss risikostyring av villede hendelser?

15. oktober 2014 kl. 10:00 - 13:00

 

 

Risikostyring med villede hendelser har fått økt fokus etter 22.juli, in Amenas og ikke minst politiets trusseløkning sommeren 2014. Hvorledes skal vi forstå trusselbildet, og hvordan skal dette tas inn i risikostyringen. Hvilke støtte kan private virksomheter påregne og få fra Politiet? Kan dette håndteres innenfor eksisterende standarder slik som ISO 31000, eller er det behov for nye verktøy og standarder? Hvordan etablere kosteffektive løsninger for forebygging av villede hendelser i virksomhetsstyringen?

Thomas Haneborg, senior sikkerhetsrådgiver, Politiets Sikkerhetstjeneste: Hvordan skal vi forstå politiets trusselvurderinger?

Anne Cathrine Gustavson, politioverbetjent, Kripos: Kriminalitetsbildet i Norge

Jarle Myklebust, politiinspektør, Politidirektoratet: Hvilken støtte kan private virksomheter påregne å få fra Politiet i en beredskapssituasjon?

Jon Erik Lindeman, HSE-rådgiver, RWE-Dea Norge AS: Sikrings- og beredskapsarbeid i praksis.

Richard Heyerdahl, styreleder, Proactima: Risikostyring i et virksomhetsperspektiv.

Gruppediskusjoner ledet av Jahn Helge Flesvik, daglig leder Aeger Group.

Vil du dele dette med ditt nettverk?