Hvorfor taper sjøveien for landeveien i godstransport?

18. april 2013 kl. 15:00 - 17:00

Det er et tverrpolitisk mål å flytte godstransport fra vei til sjø for å utnytte den kapasiteten sjøveien representerer og for å tilby mer miljøvennlig transport for store godsvolumer.  Målet har vært uttrykt lenge uten at det har gitt ønsket resultat. I dette debattmøtet stiller vi spørsmålet om hvorfor etterspørselen etter sjøtransport ikke går opp, og hvordan vi kan bruke sjøtransport til å redusere transportbelastningen på veiene. Hvilke rammevilkår må endres for å få ønsket atferdsendring i transportmarkedet? Er det avgifter knyttet til veitransporten som må opp, eller er det reduksjoner i avgiftene på sjøtransporten som er svaret? Hvilken rolle har havnene som mellomledd i transportkjeden? Hvordan kan staten og kommunen som havneeiere tilrettelegge for å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig sammenlignet med veitransport?

Vareeieres valg av transport v/ Hans Kristian Haram, Short Sea Promotion Center. Presentasjon
Havnene som bindeledd v/ Einar Olsen, havnedirektør, Drammen havn. Presentasjon
Kommunenes holdning til havneinfrastruktur og  sjøtransport v/ leder av Høyres bystyregruppe Eirik Lae Solberg, Oslo kommune
Hva kan samlastere og speditører gjøre? v/ Morten Wugler, DB Schenker. Presentasjon
Hva vil styrke konkurranseevnen til rederiene v/ Christian Amundrød, Unifeeder. Presentasjon

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Vil du dele dette med ditt nettverk?