Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 25.05.2019

Hvorfor fortsetter læringskrisen under en av de største utdanningsreformer i verden?

4. juni 2019 kl. 06:00 - 07:30

Sammen med The Citizen Foundation (TCF) Norge inviterer vi til et spennende frokostmøte om viktigheten av tilgang til kvalitetsutdanning for barn i lav- og mellominntektsland og oppnåelse av bærekraftsmålene. Formålet til TCF Norge er å gjøre kvalitetsutdanning tilgjengelig for alle barn uavhengig av kjønn, økonomiske vilkår og funksjonshemninger. Vi  får i denne anledning besøk av Nadia Naviwala, en av de mest anerkjente forskerne fra Sør-Asia. Nadia er en fellow på Wilson Center og forfatter av boken “Pakistan’s Education Crisis: The Real Story”. Hun er en prominent stemme i Sør-Asia og jobber som seniorrådgiver for TCF. I tillegg har  Nadia skrevet for New York Times, Foreign Policy, NPR, Devex og Dawn.

Nadia vil gi oss innblikk i utdanningskrisen i land som Pakistan, utfordringer for oppnåelse av FNs bærekraftsmål 4 og hvordan man gjennom samarbeid mellom det offentlige, frivillige og det private kan løse de massive utfordringene.

I dag er det fortsatt over 250 millioner barn i verden som ikke har tilgang til skolegang. Antall barn og ungdom utenfor et utdanningsløp ble jevnt redusert i tiåret etter årtusenskiftet. UNESCO anslår at denne fremgangen i hovedsak har stoppet opp i de senere årene. Utdanning for barn og unge er essensielt for å løse de fundamentale utfordringene med fattigdom og ekstremisme i verden i dag.

Uten kvalitetsutdanning for alle barn og unge vil mange land ikke greie å oppnå bærekraftig utvikling. Et sterkt og inkluderende utdanningssystem utvider tilgangen til muligheter, bedrer helse og styrker samfunnets motstandskraft, samtidig som det øker sannsynligheten for bærekraftig økonomisk vekst. Kvalitetsutdanning er viktig for hvordan den oppvoksende generasjonen tenker, handler og tar ansvar for hverandre og planeten.

Møtet foregår på engelsk og det blir servert lett frokost.

Deltagelse er gratis for medlemmer av Polyteknisk Forening og TCF Norway supporters.

Velkommen!

Om The Citizens Foundation
The Citizens Foundation er en sivilsamfunnsorganisasjon som fokuserer på å øke tilgang på kvalitetsutdanning for barn i utviklingsland. TCF har søsterorganisasjoner i 10 land og drifter i dag over 1500 skoler i Pakistan for barn i ressurssvake omgivelser. TCF har til enhver tid 220 000 elever i utdanningsløpet. Organisasjonen fokuserer også på å løfte opp kvinner i disse områdene ved å tilby kveldsskoler for dem som ikke kan lese og skrive. TCF er en av de største veldedighetsorganisasjonen i sør Asia.

Om Nadia Naviwala
Nadia is a nonresident fellow with the Wilson Center in Washington, DC. She is the author of «Pakistan’s Education Crisis: The Real Story,» as well as several articles and opinion pieces about public education reforms and financing in Pakistan. Nadia moved to Islamabad in 2012 as Country Representative for the United States Institute of Peace. At USIP, she started the Peace Innovations Fund to give small, flexible support to social startups. Prior, she served as a Pakistan Desk Officer at USAID and a National Security Aide in the U.S. Senate. She has also taught U.S. foreign policy at the National Defense University in Islamabad. Nadia holds a Masters in Public Policy degree from Harvard Kennedy School, which she attended on a full scholarship as a Public Service Fellow. She was also a fellow at the Belfer Center and an associate with the Carr Center Program on State-Building and Human Rights in Afghanistan and Pakistan. She holds a B.S. in Foreign Service from Georgetown University. Nadia has written for the New York Times, Foreign Policy, NPR, Devex, and Dawn.

Vil du dele dette med ditt nettverk?