Hvordan gjøre deg selv attraktiv for styreverv?

24. april 2014 kl. 15:00 - 17:00

Innledere: Lars Esholdt, Esholdt Executive Search og Frode Ranhoff, Taplow Executive Search
Det er en del mennesker som ønsker å sitte i styrer, og tenker på hvordan man «får» et styreverv
Ettersom man ikke «får» et slikt verv ønsker vi å adressere dette med en noe annen innfallsvinkel:
Spørsmålet er: Hvordan kan jeg bli et attraktivt styremedlem ?…
Med andre ord – Hva ses det etter når det skal velges inn nye styremedlemmer?
Hva kan du gjøre for å være en attraktiv kandidat?
Det er mange som har kapasitet, kunnskap, interesser og ikke minst erfaring/ekspertise innenfor sine respektive felt, som selskaper ville hatt et stort utbytte av å knytte til seg.
Det begynner kanskje å bli en forgubbing i styrene, i alle fall på høyt nivå, og vi ønsker å adressere dere som kan fylle det som ser ut til å være et gap i aldersspennet.
For å vite hvordan man kan gjøre seg selv attraktiv, spør vi denne gangen de som finner styremedlemmer på vegne av eierne – RekruttSearch

Vil du dele dette med ditt nettverk?