Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 11.11.2019

Ansvarlig og etisk forvaltning av Oljefondet: Norges Banks og Etikkrådets arbeid og utfordringer

7. september 2020 kl. 10:00 - 12:00

I dette kombinerte fysiske og digitale seminaret møter du:

  • Hans Christian Bugge, Etikkrådets nestleder

Foredraget vil behandle arbeidet med etiske spørsmål i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland, «Oljefondet». Etikkrådet for Oljefondet har her en sentral rolle, og foredraget vil redegjøre nærmere for Etikkrådets oppgaver og arbeidsform. Det vil også omhandle Norges Banks bredere program for ansvarlig forvaltning, og ta opp noen av de utfordringer og dilemmaer som knytter seg til ansvarlig og etisk forvaltning.

Hans Christian Bugge er dr. juris fra Universitetet i Oslo. Han er nå professor emeritus ved Institutt for offentlig rett samme sted. Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett. Tidligere har han vært embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.

Seminaret starter med Generalforsamling for PF Senior før foredraget.

Du får anledning til å være med i studio, der vi ønsker velkommen til 30 personer. Medlemmer har fortrinnsrett til fysisk deltagelse.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen til fysisk og digitalt seminar – og Generalforsamling i PF Senior!

Vil du dele dette med ditt nettverk?