Hvordan bygge institusjoner?

26. mars 2014 kl. 16:00 - 18:00

Hvordan bør demokratiske institusjoner organiseres for å hindre at andre hensyn enn allmenninteressen påvirker de kollektive beslutninger?

Hovedinnleder: Professor Jon Elster, Columbia University.

Etterfølende dialog med seniorforsker Cathrine Holst, ARENA – senter for europaforskning UiO, professor emeritus Aanund Hylland, økonomisk institutt UiO, professor Fredrik Sejersted, juridisk fakultet UiO, m.fl. Møteleder: Hans M. Borchgrevink, visepresident Polyteknisk Forening

Vil du dele dette med ditt nettverk?