Hvordan bygge by av bygninger?

7. oktober 2014 kl. 15:30 - 17:30

Osloregionen er i sterk vekst og det planlegges byutvikling av stasjonsbyer og at flere store områder skal transformeres fra industri eller næring til by. Det er boliger det skal bli plass til, men får vi by også?
Hva gjør et boligområde urbant og samtidig bra? Er det høy utnyttelsesgrad som er svaret? Variert arkitektur? Høy kvalitet på overflater? Funksjonsblanding? Får vi til de kvalitetene vi ønsker oss og allikevel by? Blir det nye Oslo et område med bygninger eller områder med boliger eller får vi en by?
Hvilke muligheter (og motkrefter) har knutepunktene i regionen for å svare på forventningene om en mer kompakt by?
VI SPØR:
Elin Børrud, arkitekt, professor i byog regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU
Utbyggere og arkitekter med pågående og relevante prosjekter i Osloregionen.

Vil du dele dette med ditt nettverk?