Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 12.08.2015

Hvor smart er smart strøm?

23. september 2015 kl. 15:00 - 17:00

Innføringen av automatiske strømmålere (AMS) hos alle norske strømkunder innen 1. januar 2019 kan bidra til store endringer i strømforsyning og strømbruk. Kombinasjonen strøm og internett gir mange muligheter. Smart strøm skal gi kundene bedre styring på forbruket sitt samt gi samfunnet bedre forsyningssikkerhet og lavere nettutviklingskostnader. Ambisjonen er at vi skal bruke energi mer effektivt.

Smart strøm legger til rette for at plusskunder med sol, vind, batteri eller annen overskuddsenergi kan mate dette inn på nettet for salg. Samtidig er trenden som følge av økt bruk av effektkrevende utstyr som for eksempel induksjonsovner, varmeelementer og elbiler, at kundene i større grad vil etterspørre effekt. Mens husene blir mer og mer energieffektive og energietterspørselen vil følgelig gå ned.

Hvilke muligheter vil økt bruk av IKT gi forbrukerne og ikke minst hvem vil gjøre god butikk på innovative løsninger? Vil IKT bransjen bli din nye tjenesteleverandøren for strøm, varme og andre tjenester som innføringen av smart strøm kan generere?

Vi utfordrer ulike aktører til å komme med sine synspunkter på framtidens smarte strøm.

Program
Anette og Mona fra PF Energi ønsker velkommen

Hva skjer og hva kan skje med økt bruk av IKT i energisystemet?
Kjell Sand, Forsker v Smart Grid Senteret og professor v NTNU

Hvor smart er smarte energiselskaper og hvordan ser fremtidens energisystem ut? 
Sigurd Kvistad, Hafslund Nett

IKT + strøm = sant og gir positive utslag for alle
Knut Eirik Gustavsen, eSmart Systems

Anette og Mona leder en smart debatt

Vel møtt!
Husk påmelding!

Vil du dele dette med ditt nettverk?