Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 26.08.2015

Hva er den beste organiseringen av akutt-medisin i utkant-Norge?

2. november 2015 kl. 11:00 - 13:00

Organiseringen av helsetjenestene i Norge er et aktuelt tema. Er store sykehus med ulike spesialister på vakt det beste for pasientene? Bør man heller satse på relativt små lokalsykehus? Og hvor mange sykehus trenger vi og hvor skal de i så fall ligge? Diskusjonene preges av steile standpunkter. Finnes det en tredje vei som inngir tillit hos pasienter og pårørende når livstruende tilstander oppstår?

jan frich

Jan Frich er medisiner og dr.med. fra Universitetet i Oslo, og har mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Han har siden 2011 vært professor i helseledelse ved Universitetet i Oslo og er fra 2015 leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi og nestleder i Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i nevrologi og har bistilling som overlege ved Oslo universitetssykehus. Hans forskingsinteresse er ledelse, organisering og kvalitet i helsetjenesten, nevrologiske sykdommer og medisinsk utdanning.

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?