Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.12.2017

Bærekraftig vannkraftproduksjon

30. januar 2018 kl. 16:00 - 18:00

På hvilken måte man kan produsere strøm fra vannkraft er sterkt regulert gjennom vilkår i konsesjoner i Norge. Store deler av norsk vannkraftproduksjon står overfor revisjoner de nærmeste årene. Målet er å modernisere vilkårene og bedre miljøtilstanden i vassdragene. I tillegg er EUs vanndirektiv innført i Norge gjennom vannforskriften. Myndighetene har foreslått endringer i denne med høringsfrist 15. januar 2017.

Samtidig har Statnett planer for forsterkede utlandsforbindelser. Med økt utveksling av kraft i nettet, påvirkes også måten man manøvrerer vannet i vannkraftanleggene. Disse prosessene er bakteppet for den pågående diskusjonen om hva som er bærekraftig vannkraftproduksjon for fremtiden. Nasjonale og internasjonale hensyn som forsyningssikkerhet, fornybarhet og klimamål skal avveies mot lokale miljøhensyn.

PF Energi inviterer til debatt om et nøkkeltema for norsk kraftforsyning.

Innledere

  • Marit Carlsen, NVE
  • Audun Ruud, NINA
  • Halvor Kr. Halvorsen, E-CO
  • Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Vil du dele dette med ditt nettverk?