Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.04.2021

Hvilke konsekvenser får EUs taksonomi for kraftnæringen?

20. mai 2021 kl. 12:30 - 13:15

EUs taksonomi, miljøledelse, ESG og bærekraftig finans er begreper som det snakkes mye om i sammenheng med europeisk næringsliv for tiden. Som en del av EU sin grønne politikk, har EU vedtatt en taksonomi, dvs. et klassifiseringssystem, for hva som er miljøvennlig næringsaktivitet.

Gaute Egeland Sanda, VP Improvements i Statkraft, gir oss et innblikk i hva EU taksonomien egentlig er. I samtalen med Martha Marie Øberg,  avdelingsleder for systemutvikling i Statnett, får vi vurderinger av hvordan taksonomien kan få betydning for fornybar energiproduksjon, også i Norge.

Vi lurer på hvordan dette vil få konsekvenser for kraftnæringen? Vil klassifiseringssystemet bety noe for fornybar energiproduksjon? Må vi regne med endringer i måten vi driver vår fornybare virksomhet på?

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media, og gjennom direktesendingen.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

PF Energi vil avholde generalforsamling for alle medlemmer i etterkant av webinaret. Les mer og registrer deg til generalforsamlingen her!

Velkommen til digitalt seminar!

Vil du dele dette med ditt nettverk?