Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 16.08.2019

Hvem blir voldelig – og hva gjør vi med det?

7. oktober 2019 kl. 10:00 - 12:00

PF Senior inviterer til lunchmøte der vi ønsker å sette søkelyset på vold i samfunnet.

Hvem blir voldelig og hvordan forebygge? Hvordan forholder helsevesenet og det juridiske system seg til trusler om slike voldshandlinger før de er skjedd? Hvordan behandle og hvilke straffemetoder har effekt? Og hvordan er ofrenes plass i dette komplekset?

I dette lunch-seminaret møter du:

  • Ragnhild Bjørnebekk: Veier til vold. Tidlig identifisering av unge ute av kontroll. Forskningsbaserte behandlingsresultater.
  • Randi Rosenqvist: Kriminelle med særlig høy voldsrisiko, hva gjør samfunnet, og kunne man gjort noe annet?

Ragnhild Bjørnebekk er forsker fra Pedagogisk forskningsinstitutt, Institutt for medier og kommunikasjon, Psykologisk institutt samt fra Forskningsavdelingen Politihøgskolen. Hun er medlem av ekspertgrupper i Nordisk Ministerråd, FN, WHO og diverse regjeringsoppnevnte grupper. Bjørnebekk er også gjesteforeleser og rådgiver ved forskjellige amerikanske, europeiske og asiatiske universitet/høyskoler/forskningsmiljøer.

Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri med særlig fokus på psykotiske og ikke psykotiske voldsutøvere innen psykiatri, rettspsykiatri og fengselsvesen. Hun har deltatt i lovarbeidet om utilregnelighet, skrevet lærebøker i rettspsykiatri og drevet kursvirksomhet om temaene for psykologer og psykiatere. Rosenqvist er ansatt ved Ila fengsel og forvaringsanstalt med deltidsstilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, OUS.

Enkel lunch serveres.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?