Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 16.12.2021

Hva tenker Norges forhandlingsleder om utfallet av klimatoppmøtet?

2. mai 2022 kl. 12:00 - 14:00

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

Se dette opptaket:

Videotilgang

kr. 200,-

Det var store forventninger til klimatoppmøtet i Glasgow i 2021, men innfridde møtet Norges forventninger? Ut av COP 26 kom det et klart budskap om å arbeide for å begrense global oppvarming til 1,5 grader, styrke arbeidet med klimatilpasning og øke støtten til utviklingsland. Regelverket under Parisavtalen ble også ferdig.

PF Senior inviterer til foredrag med:

 • Henrik Hallgrim Eriksen, forhandlingsleder for Norge i de internasjonale klimaforhandlingene, Klima- og miljødepartementet. Eriksen har lang erfaring med internasjonale forhandlinger på klima- og miljøområdet. Han er utdannet samfunnsøkonom fra 1988 ved Universitet i Oslo.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er både fysisk og digitalt. Påmeldte til den digitale sendingen vil kunne følge direktesendingen på denne nettsiden, hvor den tilgjengeliggjøres i forkant av møtet. Medlemmer og ikke-medlemmer får enkelt tilgang ved å logge seg på sin profil.

Direktesendingen starter rett etter årsmøtet i PF Senior kl. 1230, og avsluttes kl. 1315.

Årsmøte i PF Senior

Styret i PF Senior inviterer alle medlemmer til årsmøtet, som finner sted fysisk ved innledningen av møtet 2 mai kl. 1200.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Endring av retningslinjer
 5. Valg av styre og valgkomité

4. Retningslinjer for PF Senior:

Det er ønskelig å utvide antall styremedlemmer til inntil 6 medlemmer, fra 3 nå, samt å utvide valgkomiteen til inntil 3 medlemmer, fra 2 nå. Dette for å være mer i harmoni med de øvrige nettverkene i Polyteknisk Forening og sikre økt mangfold.

5. Valginnstilling for PF Senior:

Styre:

 • Øyvind Roth, leder, (har sittet 2 år), gjenvalg for 2 år
 • Kirsti Koch Christensen, (har sittet 5 år), gjenvalg for 1 år
 • Frøydis Langmark (har sittet 7 år), gjenvalg for 1 år
 • Colin Peter Jeneson (har sittet 1 år), gjenvalg for 1 år
 • Lars Føyn, (ny), velges for 2 år

Valgkomité:

 • Yngvar Bugge, (har sittet 2 år), gjenvalg for 2 år
 • Hans Jørgen Lorentzen, (ny), velges for 2 år

Torodd Rendedal takkes varmt av for sin mangeårige innsats for Polyteknisk Forening!

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 1130.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?