Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 09.02.2016

Hva slags Oslopakke trenger Oslo og Akershus?

16. februar 2016 kl. 16:30 - 16:30

Oslopakke 3 ble sist revidert i mai 2012. Våren 2016 skal de to fylkene og staten på nytt forhandle om innretningen på pakka. Oslo har fått nytt politisk flertall, og i striden om ny E18 har flere advart mot at hele enigheten om Oslopakke 3 står i fare. Busser og næringstransport forsinkes i store deler av veinettet, også inn mot byene i Akershus. Hvilken balanse skal det være mellom midler til kollektiv og vei? Skal hensikten med bommene fortsatt være å samle inn penger, eller å regulere trafikken? Hvor kommer egentlig den varslede bymiljøavtalen inn i bildet?

Innledere:
Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3: Hvilke alternativer er lagt på forhandlingsbordet?
Gunnar Lindberg, TØI: Bompenger eller veiprising, spiller det noen rolle?
Jon Stordrange, NHO-transport: En næringsvennlig Oslopakke, hvordan ser den ut?

Vil du dele dette med ditt nettverk?