Møte i regi av: PF Energi

Hva skal vi bruke Elhub til i fremtiden?

Hva skal vi bruke Elhub til i fremtiden?
Foto: Statnett

18 Feb. 2021 kl 14:00 - 15:30

Digitalt. Lenke til pålogging sendes i egen e-post.

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Elhub samler og deler data fra det norske kraftsystemet. Men finnes det en plan om videre utvikling?

Organiseringen av det norsk kraftsystemet med skille mellom kraftprodusenter, distribusjonsselskap (nettselskap) og strømselgere krever regelmessig utveksling av data mellom ulike aktører. Med innføring av automatiske strømmåler i alle husstander øker datamengden og kompleksiteten.

Elhub er en nøytral, sentralisert tjeneste for håndtering av måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhub ble etablert av Statnett etter pålegg fra NVE og startet operativ drift i februar 2019. Ikke uventet hadde systemet noen barnesykdommer i de første månedene, men i senere tid har det vært forholdsvis stille rundt Elhub. Noen aktører sliter riktignok med å overholde frister for rapportering, men ledelsen for Elhub rapporterer selv om stadig bedre datakvalitet.

Visjonen bak innføring av automatiske målinger og Elhub var at dette skulle bidra til mer effektiv drift at kraftsystemet og kanskje spesielt regionalnett og distribusjonsnett. Systemet skal også gi grunnlag for innovasjon og nye tjenester.

Hva er status på høsting av gevinstene fra Elhub, og hva trengs fremover? I hvilken grad møter Elhub aktørenes behov? Trengs det forbedringer i grensesnittet mellom energibransjen og Elhub? Trenger mindre aktører en annen type kompetanse og mer ressurser for å utnytte tjenesten til innovasjon? Eller når ikke Elhub ut med god informasjon om mulighetene som ligger i systemet?

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen til digitalt seminar!

Påmelding

Ticket Type Price Spaces
Medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 0,00 kr
Ikke medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 200,00 krJeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!