Hva mener kraftselskapene Energimeldingen bør handle om?

12. november 2014 kl. 16:00 - 18:00

Presentasjoner:

Regjeringen har satt i verk med å utarbeide en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen.

Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Meldingen skal være helhetlig og ivareta hensynet til miljø/klima, konkurranse og forsyningssikkerhet.

Det er mange kryssende mål og hensyn i energipolitikken. I de siste årene er det i stor grad interesse- og miljøorganisasjoner som har satt dagsorden i energipolitikken.

Hva mener egentlig kraftselskapene om energiutviklingen? Hvilke utfordringer mener kraftbransjen man står ovenfor de neste 20-30 årene?

Vi har invitert tre store kraftselskaper i Norge for å bidra med sitt syn på hovedperspektivene for en Energimelding for de neste 20-30 årene.

Innledere:

  • Forventninger til Energimeldingen, direktør Sigrid Hjørnegård, Energi Norge
  • E-CO Energi AS, konsernsjef Tore Olaf Rimmereid
  • Østfold Energi AS, strategidirektør Tommy Fredriksen
  • Energiselskapet Buskerud Nett AS, adm. Dir. Tore Morten Wetterhus
  • Debatt/diskusjon

Møteledere Torodd Jensen og Halvor Kr. Halvorsen – styremedlemmer i Norsk Energiforening.

Vil du dele dette med ditt nettverk?