Hva kan vi vente med en ny regjering?

26. februar 2013 kl. 16:00 - 18:00

Det går mot et spennende stortingsvalg i september, og samferdsel vil forhåpentligvis prege store deler av valgkampen. Noen mener de rødgrønne vil få fornyet tillitt, mens andre tror at et borgerlig samarbeid vil innta regjeringskontorene. Men vil et regjeringsskifte få noen reell innvirkning på norsk samferdselspolitikk?

Vi inviterer til møte hvor vi skal finne ut av hva de borgerlige kan enes om, og i hvilken grad de vil føle lojalitet til ny Nasjonal Transportplan.  Vi lurer også på om de rødgrønne kan friste med noe nytt for enda en fireårsperiode. Men er det ikke byråkratene som har hånda på rattet uansett? Hvilket taktskifte kan egentlig de folkevalgte få til?

Øyvind Halleraker(H) vil representere det borgerlige alternativet. Presentasjon

Gorm Kjernli(Ap) vil representere det rødgrønne alternativet. Presentasjon

Knut Boge, dr. oecon, vil analysere alternativene. Presentasjon

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?