Hundreårsperspektiv på Oslo som boligby

9. april 2013 kl. 06:45 - 13:15

I år er det 100 år siden forløperen til Bolig- og byplanforeningen ble stiftet. I den forbindelse inviterer Oslo BoBy til en fagkonferanse som setter dagens boligdebatt inn i et lengre tidsperspektiv.

Dette gjør vi både ved å vende blikket tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og forsøke å skue like langt inn i framtiden. Gjennom historien og tre ulike vinklinger på dagens situasjon ønsker vi å få fram både fakta og problemstillinger som bør angå framtidens boligutfordringer.

Vi har invitert fem innledere som til sammen er blitt utfordret til å belyse hvordan boligsituasjonen i Oslo er i dag, hvordan den var rundt 1913, og hvordan den kan tenkes å være framover mot 2113. Hvem bygde boligene? Hvem bygde de boligene for? Hvem bodde hvor og hvordan? Hva er mest forandret i løpet av disse hundre årene? Er det mulig å tenke seg hvilke endringer som vil skje de neste hundre år? Hvordan vil dagens valg påvirke denne endringsprosessen?

Se hele invitasjonen HER

For spørsmål, ta kontakt med programansvarlige Elin Børrud (elin.borrud@umb.no) og Torunn Kvinge (torunn.kvinge@nibr.no), begge styremedlemmer i Oslo BoBy

Seminaravgift:

Medlemmer av Bolig- og byplanforening kr. 500,-
Ikke medlemmer kr. 1000,-
Studenter kr. 200,-

Konferanseavgiften betales til kontonr. 8200 01 25586.Merk innbetalingen med «BOBY 100 år»og navn på deltaker.

 

1000/500/200 i deltakeravgift.

Vil du dele dette med ditt nettverk?