Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 14.01.2015

Høye boligpriser – et hinder for nyrekruttering?

12. mai 2015 kl. 15:30 - 15:30

Osloregionen er i kraftig vekst og presset i boligmarkedet forventes å forbli høyt i årene framover. Hvilke utfordringer skaper dette for å tilrettelegge boliger for folk i ulike livsfaser? Gjør høye boligpriser, i pressområdene (Asker og Bærum, Oslo vest) det vanskelig for husholdninger med lavere inntekter, som ikke kvalifiserer til boligøkonomiske støtteordninger, å etablere seg og å bli boende?

Kan høye boligpriser være en utfordring for å rekruttere nye medarbeidere innenfor lavinntektsyrker?

Innledere:

Espen Paus, Husbanken: Er det forhold ved lønnsdannelsen og boligmarkedet som hindrer enkelte yrkesgrupper å etablere seg i urbane områder?

Ferske forskningsresultater v/ Hanne Jordell, Damwad

Boligpolitisk strategi for Asker v/ Stein Holst Annexstad (H), leder av Bygningsrådet i Asker kommune

 

Generalforsamling kl. 20.

Møtet arrangeres i Klubben på Håndverkeren. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen sendes polyteknisk@polyteknisk.no innen tirsdag 21. april.

Vil du dele dette med ditt nettverk?