Helsedata, kunstig intelligens og maskinlæring: Tekniske, medisinske, juridiske og etiske betraktninger

8. februar 2020 kl. 11:00 - 13:00

Hva gir ny teknologi av muligheter – og hvilke rammer vil vi sette for bruk og ikke-bruk av helsedata? Hvordan skal vi balansere pasientsikkerhet og personvern?

Program:

 • Prinsipper og potensialer for kunstig intelligens og maskinlæring i helsetjenesten
  • medisinsk behov for bruk av big data/ helsedata/ helseregistre for bedre diagnostikk og vurdering av resultat av ulike behandlinger, for eksempel i forbindelse med imaging-teknikker og persontilpasset medisin
  • v/ Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet/ UiO
 • Rettslige problemstillinger og perspektiver ved bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Hvem har tilsynsansvaret? Hvordan vurdere forsiktighetshensyn?
  • herunder GDPR og norsk lovgivning
  • v/ 1. amanuensis Anne Kjersti Befring, Institutt for offentlig rett, UiO
 • Menneskelig visdom og sårbarhet i møte med kunstig intelligens – medisinsk-etiske og filosofiske betraktninger
  • inkludert etiske betraktninger ved å ikke utnytte dette til å forbedre diagnostikk og evaluering av effekt av ulike behandlingsregimer.
   v/ Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, UiO
 • Paneldebatt. Spørsmål fra salen.

Dagens møteleder er Hans M. Borchgrevink,  Styremedlem, Polyteknisk Forening og Styreleder, PF Helse.

Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Velkommen til Det Norske Videnskaps-Akademi!

Vil du dele dette med ditt nettverk?