Møte i regi av: PF Energi

Havvind: Hva nå?

Havvind: Hva nå?
Foto: Aker Offshore Wind


En av de store utfordringene for Norge er å utvikle et næringsliv som kan blomstre innenfor de rammene som lavkarbonøkonomien setter. Hva vil omstillingen innebære for næringsstrukturen i Norge, hvilke forutsetninger har Norge og norske bedrifter til å klare omstillingen på en god måte? Hvilke tiltak og virkemidler må til, hvilke svar har Regjeringen og hva mener opposisjonen?

Norge har gjennom de siste 50 årene utviklet en offshoreindustri med kompetanse i verdensklasse og som har skapt grunnlaget for den velstandsutviklingen vi alle nyter godt av. Men både ressursgrunnlag og våre forpliktelser til å kutte klimautslipp innebærer et gradvis fall i investeringer og inntekter fra oljesektoren. Et stadig tilbakevende spørsmål er om den kompetansen og kapasitet vi har bygget opp kan skape grunnlag for ny næringsvirksomhet.

Bunnfast og flytende havvind er lovende teknologier for bærekraftig energiproduksjon der norske offshorebedrifter har gode forutsetninger til å utvikle konkurransekraft. Mange forventer at havvind vil vokse sterkt internasjonalt.

Vi inviterer politikere og industrifolk til å diskutere perspektivene for den norske havvindnæringen og Regjeringens politikk for å fremme norske bedrifters konkurranseevne på dette området.

Hold av tidspunktet og følg med på programoppdateringer.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening har fortrinnsrett til fysiske plasser i studio. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Ticket Type Price Spaces
Medlem av Polyteknisk Forening. Fysisk deltagelse. 0,00 kr
Medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 0,00 kr
Ikke medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 200,00 krJeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!