Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 30.06.2021

Havvind: Hva nå?

30. september 2021 kl. 06:30 - 08:00

En av de store utfordringene for Norge er å utvikle et næringsliv som kan blomstre innenfor de rammene som lavkarbonøkonomien setter. Hva vil omstillingen innebære for næringsstrukturen i Norge, hvilke forutsetninger har Norge og norske bedrifter til å klare omstillingen på en god måte? Hvilke tiltak og virkemidler må til, hvilke svar har Regjeringen og hva mener opposisjonen?

Du møter:

 • Offshore Wind Potential – Norwegian opportunities: David Attlmayr, konsulent, THEMA
 • Hvilke krav må vi stille til et kraftnett offshore?: Idar Gimmestad, senioranalytiker, Statnett
 • Interessekart og politiske ambisjoner: Heikki Eidsvoll Holmås, Chief Sustainability Officer, Multiconsult
 • Kommentarer
  • Geir Ove Karlsen, SVP Policy and Sustainability, Aker Offshore Wind
  • Hans Petter Øvrevik, CCO, Deep Wind Offshore
  • Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef ressurs og kraftproduksjon, NVE
 • Eivind Magnus, seniorpartner, THEMA, er programleder

Norge har gjennom de siste 50 årene utviklet en offshoreindustri med kompetanse i verdensklasse og som har skapt grunnlaget for den velstandsutviklingen vi alle nyter godt av. Men både ressursgrunnlag og våre forpliktelser til å kutte klimautslipp innebærer et gradvis fall i investeringer og inntekter fra oljesektoren. Et stadig tilbakevende spørsmål er om den kompetansen og kapasitet vi har bygget opp kan skape grunnlag for ny næringsvirksomhet.

Bunnfast og flytende havvind er lovende teknologier for bærekraftig energiproduksjon der norske offshorebedrifter har gode forutsetninger til å utvikle konkurransekraft. Mange forventer at havvind vil vokse sterkt internasjonalt.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening er velkomne til å delta fysisk. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?