Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: Herøya Industripark Publisert: 24.02.2023

Har «Mer av alt – raskere» gått rett i skuffen?

27. mars 2023 kl. 12:00 - 13:00

PF Senior har gleden av å invitere til dette møtet!

I februar ble Energikommisjonens rapport levert til olje- og energiministeren. Rapporten svarer på problemstillingene norsk kraftforsyning står ovenfor, og Energikommisjonen er tydelig på at mer kraft, mer nett og mer effektiv energiforbruk er løsningen. Medlemmer i Energikommisjonen tror arbeidet kan bli krevende, og stemmer utfordrer utførelsesevnen. Har «Mer av alt – raskere» gått rett i skuffen?

Du møter:

  • Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark, medlem av Energikommisjonen og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Øyvind Roth, styreleder, PF Senior, er dagens møteleder

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Årsmøte i PF Senior
Styret i PF Senior inviterer alle medlemmer til årsmøtet, som finner sted fysisk ved innledningen av møtet 27.3.2023 kl. 1200.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av styre og valgkomité

Styre:

  • Øyvind Roth, leder (har sittet 3 år), ikke på valg
  • Lars Føyn (har sittet 1år), ikke på valg
  • Colin Peter Jeneson (har sittet 2 år), gjenvelges for 2 år
  • Frøydis Langmark (har sittet 8 år), gjenvelges for 1 år
  • Eirik Melle (ny), velges for 2 år

Valgkomité:

  • Ingrid Lerum (ny), velges for 2 år
  • Karl Heinz Prange (ny), velges for 1 år

Kirsti Koch Christensen takkes varmt av etter 6 år i styret. Yngvar Bugge og Hans Jørgen Lorentzen takkes likeledes varmt av etter en årrekke i styret og valgkomitéen.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 11.30.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Senior.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?