Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.12.2016

Godstransporten i Norge: Er Oslo det naturlige navet?

15. februar 2017 kl. 16:00 - 18:00

Godstransport er i vinden! På bakgrunn av ønsker fra politikerne, har etatene foreslått tiltak som kan overføre gods fra vei til sjø og bane. Disse fokuserer på langtransport og har ofte Østlandet og Oslo som nav. Imidlertid kommer mye av godset langveisfra, og da er kanskje ikke Oslo det naturlige navet lengre.

Flere store vareeiere har sentralisert sine skandinaviske lagre til Sør-Sverige. Laksen fra Troms og Finnmark tar toget forbi svenskenes jernbanenav Hallsberg, for så å bli kjørt via Sverige til Europa på lastebil. Og skal du importere varer fra Kina, er Oslo ofte en omvei mellom Rotterdam og Bergen. Kanskje godsnavet Oslo er utfordringen heller enn løsningen? PF Samferdsel inviterer til debatt!

Innledere

Inger Beate Hovi, forskningsleder på Transportøkonomisk institutt
Einar Spurkeland, Marketing and Communications Manager i Schenker
Yngve Sjåstad Andreassen, forretningsutvikler i Hedmark Kunnskapspark

Vil du dele dette med ditt nettverk?