Gods og logistikk i Osloregionen – fullt trykk på Alnabru eller en «Nav-satelitt-strategi»?

12. februar 2013 kl. 16:30 - 19:00

For rundt ti år siden ble det bestemt å ruste opp Alnabru som et nav i Norges distribusjonssystem for stykkgods. Siden har prognoser for befolknings- og trafikkvekst blitt kraftig oppjustert, og kostnadene for ny terminal på Alnabru er mangedoblet. Samarbeidsalliansen for Osloregionen har fremmet en alternativ strategi basert på flere sentre for gods og logistikk rundt Oslofjorden.

• Er det i dag riktig å planlegge for at arealkrevende logistikkfunksjoner skal ligge i de sentrale delene av byregionen?

• Bør veinettet dimensjoneres for tunge godsstrømmer på lastebil inn mot midten av byområdet?

• Hvordan kan mange flere godstog innpasses regional og nasjonal persontrafikk?

• Er «Nav-satellitt-strategien» en både-og-løsning som allikevel forutsetter full opprustning av Alnabru, og som derfor kan få liten betydning i praksis?

Per Pedersen, JBV: Hvordan løse fremtidig kapasitet for gods på jernbane til/fra Osloområdet?

Geir Berg, Sitma: «Nav-satellitt-strategi» som en gradvis endring vekk fra Oslo by?

Erling Sæther, NHO: Hva er en ønsket 2050-situasjon sett fra næringens side?

Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?