Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 17.04.2018

Generalforsamling i PF Samferdsel 2018

2. mai 2018 kl. 13:00 - 14:00

Det innkalles herved til Generalforsamling i PF Samferdsel.

Tid: Onsdag 2. mai 2018 kl. 15.00-16.00.
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7, Klubben, 3. et.

Agenda

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent og to personer til å skrive under protokollen
  • Årsberetning fra styret 2017–2018
  • Eventuelle innkomne saker
  • Presentasjon av nominerte styremedlemmer og medlemmer til
    valgkomite
  • Valg

Sakspapirer

Protokoll

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?