Publisert: 12.01.2022

Generalforsamling 2022

10. mars 2022 kl. 17:00 - 18:00

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Styret i Polyteknisk Forening inviterer medlemmene til generalforsamling 2022.

Saksliste med saksdokumenter (publiseres 24.2.2022):

  • GF 1-22 Velkommen og valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
  • GF 2-22 Godkjenning av Innkalling
  • GF 3-22 Godkjenning av Saksliste
  • GF 4-22 Godkjenning av Årsregnskap 2021 med Revisjonsberetning 2021
  • GF 5-22 Godkjenning av Årsrapport
  • GF 6-22 Godkjenning av Vedtekter
  • GF 6-21 Valg

Medlemmer som er påmeldt til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Styret ønsker alle medlemmer i Polyteknisk Forening velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?