Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.06.2017

Hva er autisme?

1. november 2017 kl. 16:00 - 18:00

Autisme er en tilstand preget av sviktende sosial funksjonsevne, kommunikasjonsvansker og stereotyp adferd og spenner fra det psykisk utviklingshemmede språkløse barn til den voksne hyperintelligente «einstøing». Tilstanden ble tidligere betraktet som et psykologisk resultat av manglende nærhet og omsorg («den kolde mor»). Dagens forskning har gitt ny kunnskap om hjernefunksjoner bak autisme. Typiske profiler og nye behandlingsformer blir presentert.

Innleder

Nils Olav Aanonsen
Avd.leder/overlege
Avd. for nevrohabilitering
Oslo Universitetssykehus

Presentasjon

«Hva er autisme» foredrag 1/11-17 ved avd.leder Nils Olav Aanonsen

Vil du dele dette med ditt nettverk?