Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.12.2016

Frihandelsavtalene under press. Hva er utfordringene for Norge?

6. februar 2017 kl. 11:00 - 13:00

Globaliseringen har ført til et kappløp om nye frihandelsavtaler på tvers av kloden. Men frihandelen er under angrep fra både venstre og høyre i flere land. Brexit var et radikalt brudd med det europeiske prosjekt, og Trump har signalisert dramatisk endring i USA’s handelspolitikk. Hva er frihandelens skjebne i denne nye tid? Vil det globale handelssystemet bli undergravet og truet av proteksjonisme, eller er Brexit og Trump bare furting fra gamle stormakter som mister sin dominans?

Hva ønsker de globale selskapene, og hvilke fordeler har de av frihandelsavtalene sammenliknet med de små og mellomstore bedriftene?

Hva er utfordringene for Norge hvor 37 % av eksporten og 46 % av importen skjer i regi av utenlandskeide bedrifter?

Innleder

Dr.polit. og seniorforsker Arne Melchior tok doktorgraden over temaet internasjonal økonomisk integrasjon. Han leder NUPIs forskningsgruppe for internasjonal økonomi og har ledet en rekke forskningsprosjekter om internasjonal handel og global utvikling, handelspolitikk, internasjonal ulikhet, geografisk økonomi og regional utvikling. Han har i tillegg til globale spørsmål og handelspolitikk arbeidet med Asia, India, Kina og Russland. Som tidligere saksbehandler og byråsjef i Handels- og sjøfartsdepartementet har han også erfaring fra internasjonale handelsforhandlinger, både bilaterale og multilaterale. I november 2016 overleverte han NUPI- rapporten «TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg» til næringsministeren.

Påmelding

Det er ingen påmelding til PF Seniors møter. De er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

Vil du dele dette med ditt nettverk?