Fremtidens storbysykehus

14. mars 2013 kl. 07:30 - 10:00

Plenumsmøte.

Utfordringer og suksessfaktorer for fusjons- og omstillingsprosesser. Hva kan vi lære av erfaringer fra andre nordiske land?

Concerndirektør Morten Rand Jensen, Region Hovedstaden, København, prosjektdirektør Andreas Moan, Oslo Universitetssykehus og dr.Johan Torgersen, sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening, Den norske Legeforening

Møteleder Hans Borchgrevink, styreleder PF Helse og hovedstyremedlem Polyteknisk Forening.

Kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.

SAMARBEIDSMØTE MED DEN NORSKE LEGEFORENING

Fri adgang for alle.

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?