Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 08.11.2018

Fremtidens vinnere fokuserer på innovasjon – hvordan kan og må styret bidra til dette?

2. april 2019 kl. 15:00 - 17:00

Dagens endringer innen blant annet teknologi, miljøkrav og compliance utfordrer de fleste bedrifters forretningsmodeller. For etablerte bedrifter har risikoen for å bli erstattet av nye aktører og behovet for kontinuerlig innovasjon aldri vært større.

Spørsmålet er: vil det lenger ha noen hensikt å legge langsiktige strategier og planer når omgivelsene endrer seg eksponentielt, eller er det mer hensiktsmessig å rigge selskapet slik at man kan agere på nye forretningsmuligheter som oppstår kontinuerlig?

Du møter:

  • Hege Marie Norheim, Senior Executive Search Consultant, Spencer Stuart: Hvordan jobber valgkomiteen til et selskap som har fokus på innovasjon – hvilke profiler leter man etter og hvordan hensyntas sammensetningen av styret?
  • Tone Marie Wahlstrøm, Head of Innovation Hub, EVRY: Hvordan driver man innovasjon og tester helt nye digitale forretningsmodeller fra innsiden i eksisterende bedrifter?
  • Henrik Sætness, SVP Corporate Strategy & Analysis, Statkraft: Hvordan lykkes toppledelsen med innovasjon og disrupsjon på tvers av markeder. Erfaringer fra totalforandringene i det europeiske kraftmarkedet?

Det settes av god tid til paneldiskusjon og spørsmål fra salen.

Kveldens moderator:

  • Kenneth J. Kløw, BMI Group – Managing Director IcopalTak AS og styremedlem i PF Styrenettverk

Fremtidens konkurranse handler om innovasjon. Bedrifter innoverer ikke, det er det mennesker som gjør. Det viktigste styret og ledelsen da må gjøre er å skape en innovasjonskultur, og ikke minst ruste organisasjonen til å håndtere hyppige endringsprosesser.

Den største utfordringer er nok å finne balansegangen mellom å bevare/høste av dages virksomhet, og innovere seg frem til fremtidige forretningsmuligheter. Dette medfører at styrets rolle blir stadig mer kompleks.

Styret må tilegne seg, eller tiltrekke seg, nødvendig kompetanse til å håndtere denne balansegangen. Samtidig vil styremedlemmers individuelle ansvar ovenfor de kravene som stilles i aksjeloven ligge fast. Ingen er fritatt dette.

Lett servering mens vi mingler.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?