Fremtiden til Europas Elektrisitetssystem – scenarier for energimarkedet i Europa

29. januar 2014 kl. 16:00 - 18:00

Energisektoren i Europa gjennomgår fundamentale og uventede endringer som følge av markedsliberalisering, installasjon av fornybar energi og utfasing av kjernekraftteknologi i mange land – og ikke minst skiftergass-bonanza i Amerika.

Fremtidig utvikling er usikker – vi lever i en tid der det finnes ulike syn på hvordan ny teknologi, regulatoriske forhold og energipriser vil påvirke markedet og aktørene. De tradisjonelle energiselskapene må endre seg for å overleve.

Møtet vil fokusere på å se nærmere på endringer i kraftmarkedet og vise hvordan framtidsstudier og scenarioutvikling kan brukes for å stake ut ny strategi retning i en tid med stor usikkerhet.  Tema belyses fra ulike aktørers vinkler med både norsk, nordisk og Europeisk perspektiv.

Innledere og tema:

Endringer i kraftmarkedet v/ analysesjef John Brottemsmo i Bergen Energi Services. Presentasjon Brettemsmo

Brottemsmo vil i sitt foredrag fokusere på utviklingen i europeiske kraftmarkeder de siste årene og hvilke konsekvenser dette har ført med seg. Deretter vil han se på utviklingen i det nordiske markedet. Et sentralt spørsmål er om vi her i nord har noe å lære fra våre naboer i sør. Til slutt vil han se på ulike fremtidsscenarier for utviklingen i det nordiske markedet.

Scenarier for Energimarkedet i 2035 – inspirasjon og øyeåpner v/ Managing Consultant Kristin Karlsrud Haugse i Rambøll. Presentasjon Rambøll

Haugse vil dele erfaringer fra strategiarbeid i et europeisk energiselskap (utility) som har kjent effekten av endring i etablerte forretningsmodeller og som kjemper for å finne en ny langsiktig posisjon og lønnsomhet. Vi vil dele erfaringer fra prosessen som ble gjennomført i 2013 hvor utvikling av alternative fremtidsscenarier spilte en vesentlig rolle for å utvikle en robust strategi.

Vil du dele dette med ditt nettverk?