Fremkommelighet i fremtidens gater

23. september 2014 kl. 15:00 - 17:00

Høytrafikkerte gater i byutviklingsområder; byer til å leve i – hvordan skaper vi gode gaterom som også ivaretar trafikken?
Siv.arkitekt Knut Selberg innleder om temaet, og Statens vegvesen presenterer case fra Oslo.

Vil du dele dette med ditt nettverk?