Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 14.09.2018

Framtidig energiforsyning på Svalbard – er gass svaret?

30. oktober 2018 kl. 16:00 - 18:00

Foto: Oljedirektoratet/Tone Johanne Sund

Dagens energiforsyning i Longyearbyen er i hovedsak basert på et kullkraftverk bygd i 1982. Driften bruker lokalt utvunnet kull. Kullkraftverket kan driftes fram til 2038, men kostnadene er høye.  Hvis gruvedriften legges ned, faller et viktig argument for å videreføre kullkraftverket bort. På oppdrag fra Regjeringen har THEMA Consulting Group og Multiconsult utarbeidet en mulighetsstudie hvor ulike alternative energiforsyninger er blitt vurdert ut ifra tekniske, økonomiske og miljømessige kriterier.

Rapporten konkluderer med at LNG-kraftverk uten CCS, kraftvarmeverk basert på pellets eller solkraft i kombinasjon med LNG-kraftverk er de mest interessante alternativene. På grunn av Svalbards beliggenhet og klima vil rene fornybare løsninger kreve reservekapasitet som må kjøres store deler av året.

En kabel fra land som tidligere har vært trukket fram blir vurdert som å ha høye kostnader og risiko for negative miljøkonsekvenser. Ulike aktører har i etterkant stilt spørsmålstegn ved konklusjonene i analysen. Arktis er et område hvor effekten av klimagass er mest tydelig. Bør det ikke satses på en løsning basert på fornybar energi?

PF Energi tar debatten!

 

Innledere:

Stig Jarstein, Multiconsult

Bjørn Holsen, Statkraft

Einar Wilhelmsen, Zero

 

Artikkel i TU.

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?