Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 06.01.2015

Forsvarets langsiktige utvikling – balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi

4. mars 2015 kl. 16:00 - 16:00

Hovedinnleder: Sigurd Glærum, FFI (Forsvarets forskningsinstitutt)

Europa er i forandring. Norge er i forandring. På den ene side er det vanlige krav til forsvar etter den kalde krigen, med påfølgende Glasnost. Vi prioriterer langsiktig, men dagens hendelser forteller om stadige skiftninger. Det dukker det opp nye oppgaver ved mulige terrorhendelser eller lokale kriger i Midtøsten samt andre typer samarbeidsformer med politi og andre enheter ved eksempel naturkatastrofer.
I den senere tid har hendelser i Ukraina berørt oss meget. Enkelte land ruster opp. Følger Norge med?
Derfor har vi invitert Sigurd Glærum ved Forsvarets forskningsinstitutt til å redegjøre om utviklingen av Forsvaret på lang sikt: er det balanse mellom Forsvarets oppgaver, styrkestrukturen og budsjettene?

Vil du dele dette med ditt nettverk?