Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.12.2015

Første møte i møteserien om Midtøsten

8. januar 2016 kl. 10:30 - 12:00

Klikk her for påmelding

PF Oslo PF Olje setter søkelyset på Iran i lys av den senere tids geopolitiske/sikkerhetspolitiske utvikling relatert til Iran og atomavtalen.

Sverre Lodgaard fra NUPI, som er Midtøstenekspert, vil kaste lys og gi informativ kunnskap om hva atomavtalen innebærer og hvilke potensielle muligheter dette kan medføre for økt petroleumsaktivitet.

Thina Saltvedt fra Nordea, sjefsanalytiker, Makro/Olje (Ph.D), vil snakke om Irans betydning for oljemarkedet og OPEC.

Program:

Kl. 11:30 Enkel lunsj

Kl. 11:50 Foredrag av Sverre Lodgaard, NUPI – Geopolitiske forhold knyttet til Iran – atomavtalen og sanksjonslettelser

Kl. 12:20 Foredrag av Thina Saltvedt, Nordea – Hva innebærer dette for petroleumsindustrien?
-Irans betydning for oljemarkedet
-Irans potensiale og oljebalansen på kort og lang sikt
-Irans betydning for OPEC-kartellet, utfordringer ved et kvotesystem og fordeler for OPEC samlet ved nåværende markedsandelstrategi.

Kl. 12:40 -Spørsmål fra salen

Klikk her for påmelding

Vil du dele dette med ditt nettverk?