Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.12.2016

Forslag til ny kommunelov, er dette et strupetak på nærdemokratiet?

8. mai 2017 kl. 10:00 - 12:00

Bjørnar Moxnes:
«I forslaget til ny kommunelov foreslås det at dersom administrasjonen i en kommune unntar et dokument fra offentlighet, og en folkevalgt får kjennskap til innholdet, så skal politikeren kunne bli straffeforfulgt dersom han eller hun røper opplysningene. Det spiller ingen rolle om opplysningene ikke er i konflikt med taushetsplikten i forvaltningsloven eller straffelovens bestemmelser om privatlivets fred. Dette vil fungere som en effektiv munnkurv for lokalpolitikere. Det vil frata oss muligheten til å formidle viktig informasjon til innbyggerne, og skape et klima der lojaliteten til administrasjonen veier tyngre enn lojaliteten til dem som har valgt oss inn.»

Innleder

Bjørnar Moxnes er en norsk politiker som siden 2012 har vært leder for partiet Rødt. Han er også gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo. Han ble politisk aktiv etter at nynazister begynte å markere seg i Oslo på 90-tallet. Senere ble han en del av det radikale miljøet på Oslo katedralskole og ble medlem av Rød Ungdom. «VG Helg» kåret Bjørnar Moxnes våren 2007 til landets 8. største politiske talent.

Påmelding

Det er ingen påmelding til PF Seniors møter. De er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

Vil du dele dette med ditt nettverk?