Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 05.09.2016

Grønn skipsfart – norsk vekstnæring eller nok en snøball i helvete?

18. oktober 2016 kl. 15:00 - 17:00

Mange tekniske løsninger for å redusere utslippene fra skip er under utvikling og uttesting i norske bedrifter, og norsk teknologi er verdensledende på mange områder. Klarer vi å omsette teknologien til verdiskapning og arbeidsplasser, eller ender vi opp med å subsidiere arbeidsplasser i andre land? Sagt på en annen måte: Hvordan skal vi unngå å havne i elbil-fella en gang til? 

Det er bred enighet blant politikere og næringslivfolk om Norge har store muligheter innen grønn skipsfart, og Regjeringen har lagt fram en egen plan for miljø- og klimavennlig skipsfart. Pengesekken åpnes for forskning og utvikling, og i offentlige anbud legges det inn krav om lavutslippsløsninger. Samtidig sitter de kommersielle aktørene på gjerdet og sier de ikke vil redusere utslippene før det gir positive utslag på bunnlinjen. Har vi de nødvendige virkemidlene som en nødvendige for å sikre nødvendig grønn infrastruktur, eller trenger vi en ny og målrettet næringspolitikk for grønn skipsfart?

På dette møtet inviterer politikere og næringsliv til å diskutere hva som må gjøres for å sikre at grønn skipsfart blir en norsk vekstnæring – og ikke nok en snøball i helvete.

Innledere

Per A. Brinchmann
Vice President | Technical
Wilh. Wilhelmsen ASA
Narve Mjøs
Director Battery Services & Projects
DNV GL – Maritime Advisory
Torhild Aarbergsbotten
Stortingsrepresentant, Høyre
Per Rune Henriksen
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Vil du dele dette med ditt nettverk?