Forenkle, forbedre og fornye

1. april 2014 kl. 15:00 - 17:00

Om modernisering av den norske styringsstrukturen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Overordnede mål, Sundvollen- erklæringen og særskilt fokus på kommunereformen. Hvordan bygge ut velferdskommunen og beholde et levende lokaldemokrati? Hva skal en god kommune være? Et lokalt forvaltningsorgan for gjennomføring av velferdsstatens mange oppgaver, eller et eget forvaltningsnivå der det lokale selvstyret står i forgrunnen? Erfaringer fra inn- og utland. Ferske forskningsrapporter og føringer fra ekspertutvalg. Vi inviterer politikere og forskere til debatt om fremtidens styringsstruktur i Norge

Paneldebatt med leder for Regjeringens ekspertutvalg for oppgaveløsning i kommunene, professor Signy Irene Vabo, UiOA, hovedstyreleder Gunn Marit Helgesen, KS, professor Nils Aarsæther, UiT, spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge.

Møteleder: tidligere ordfører Trondheim og nåværende president Anne Kathrine Slungård, Polyteknisk Forening

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?