Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.02.2016

Fra energi til materialer – fra materialer til energi

13. april 2016 kl. 16:00 - 16:00

Foredrag ved Unni Merete Steinsmo, mangeårig direktør i SINTEF, og er et sentralt navn i norsk forskning.

Teknologi er nøkkelen til reduserte karbondioksyd utslipp og realiseringen av 2 graders målet.

Steinsmo hevder materialteknologi og vitenskap står sentralt i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Det berører transport, industriproduksjon, energieffektivisering, og energiproduksjon

Den er av spesiell betydning for Norge da dette er et område der vi er ledende industrielt og vitenskapelig. Det her skjedd mye på dette området siden EU sin «SETplan» og Norge sitt klimaforlik ble vedtatt. Steinsmo deler noen refleksjoner om utvikling og muligheter industrielt og faglig.

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?