Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 16.08.2018

Folkehelsemeldingen 2019

3. september 2018 kl. 13:30 - 16:00

Regjeringen forbereder ny Folkehelsemelding i 2019 og arrangerer informasjonsmøte om dette 3. sept 2018 kl 1030-1530 på Hotell Bristol.

President i Polyteknisk Forening, Silvija Seres, er blant innlederne.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, uttaler:

«Folkehelsen i Norge er god. Levealderen i Norge er blant de høyeste i verden. Vi ser likevel at lav fysisk aktivitet, psykiske lidelser, usunt kosthold, overvekt, tobakk, og alkoholbruk fører til sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig død. Vi har fortsatt store sosiale og regionale forskjeller i helse. Dette er utfordringer som vi kan gjøre noe med og som jeg vil løfte i den kommende folkehelsemeldingen. Et viktig mål for denne regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Vi skal arbeide videre med å redusere sosiale forskjeller i helse. Vi skal arbeide videre med å integrere psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. Vi skal arbeide videre med å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. God folkehelse handler om et godt samfunn, der arbeid, utdanning, næring, sosiale forhold, kultur, samferdsel og fysisk planlegging spiller en nøkkelrolle sammen med helsetjenester, levevaner og miljø.»

Folkehelsemeldingen vil vurdere hvilke områder som krever en forsterket innsats og hvor vi trenger nye virkemidler.

Påmeldingsfrist for Regjeringens informasjonsmøte var 20. august – Se Informasjonsmøte om Folkehelsemeldingen. Innspill til meldingen ønskes innen 15. sept 2018.

Umiddelbart etter møtet inviterer PF Helse til mingling i Polyteknisk Forenings lokaler vis-à-vis, med vin og fingermat for å diskutere innspill til meldingen. E-helse (digital helse), persontilpasset behandling og forebyggende tiltak i og utenfor helsetjenesten er aktuelle temaer.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?