Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.06.2017

Sprellende fisk – Fiskerinæringen i fortid, nåtid og fremtid

6. november 2017 kl. 11:00 - 13:00

Norsk fiskerinæring har hatt en rivende utvikling de siste 40 årene. Særlig fremveksten av havbruksnæringen fra tidlig 80-tallet frem til i dag har ført til høy verdiskapning og omstilling av både næringsliv, forskning, forvaltning og utdanning.

Det er store forventninger til at havet skal bli enda viktigere for både verdensøkonomien og norsk økonomi. Bl.a. økt matproduksjon fra havet er regnet som en viktig mulighet.

Klimaendringer har påvirket utbredelsen og størrelsen av de store fiskebestandene i våre havområder, og kystøkosystemet er under endring.

Det er en stor satsing på ny teknologi for å løse dagens miljøutfordringer. Samtidig skjer det rask utvikling av ulike bioteknologiske metoder som kan bidra med løsninger på de ulike utfordringene vi står overfor i å øke matproduksjonen fra havet.

Foredragsholder

Dr. Geir Lasse Taranger er forskningsdirektør for akvakultur, marint miljø og teknologi på Havforskningsinstituttet med 30 års erfaring.

Presentasjon

Fiskeri og havbruk – muligheter og motsetninger

Vil du dele dette med ditt nettverk?